SANCTA SUSANNA 2019-2020

Hedendaagse 'Ensalada' over Susanna die ging baden in haar tuin

Uitvoerenden:

Vocaal Ensemble Larynx, Ensemble Corona, bandoneonist Matías Pedrana, componist Hugo Bouma

 

Op dit moment zijn we bezig met fondsenwerving voor dit mooie project.

 

 

Dubbelconcert Ensemble Corona in Amsterdam
Een feestelijke middag met ijzersterke renaissancemuziek en mooie verhalen, highlights uit onze recente programma’s.
Muziek van Arcadelt, Encina, Isaac, Dufay, Walther, Othmayer…..
Datum: 27 januari 2019
Concert 1 om 13:30u
Concert 2 om 15:30u
Locatie: Studio H67
Haparandaweg 67, 1013 BD Amsterdam
Valeria Mignaco: sopraan
Heleen Gerretsen: blokfluiten, cornetto, teksten
Elly van Munster: plectrumluit en renaissanceluit
Margo Fontijne: vedel en viola da gamba
De opbrengst van deze fundraising-middag wordt startkapitaal voor ons nieuwe project: Sancta Susanna.
Vermeld in het mailtje of je om 13:30u of 15:30u wilt komen.
In plaats van entreegelden vragen wij om een donatie van € 20,– pp (meer mag uiteraard ook!) Na reservering ontvang je betaalinstructies.
Sowieso zijn alle donaties welkom op NL34 TRIO 0338 4951 85 t.g.v. Stichting Frais et Gaillard te Amsterdam, onder vermelding van „donatie”.
Alvast enorm bedankt als je wilt bijdragen!!

SANCTA SUSANNA- Programma

 

De basis voor het programma is het Bijbelse verhaal van Susanna die in de boomgaard van haar tuin gaat baden. Zij wordt daarbij bespied door twee oude mannen. Zij overrompelen haar en doen haar een oneerbaar voorstel. Als zij daar niet op in gaat omdat zij niet wil zondigen “in het aanschouwen des Heren”, brengen de twee haar voor de rechter onder het voorwendsel dat zij haar in de boomgaard hebben betrapt met een jongeman.

Dit eerste deel van het verhaal is al in de vroege 16de eeuw op muziek gezet. Ook in de schilderkunst wordt dit deel van de vertelling veelvuldig uitgebeeld. Hoe het afloopt vertellen zij niet.

 

Sancta Susanna vertelt wel  het hele verhaal: hoe de ouderlingen uiteindelijk, dankzij Daniel, ontmaskerd en veroordeeld worden.

 

 Uitvoerenden:

Ensemble Corona, Vocaal Ensemble Larynx, componist Hugo Bouma, bandoneonist Matías Pedrana

 

Het concertprogramma betreft een nieuw te componeren werk van de jonge, veelzijdige componist Hugo Bouma, met als basis de tekst van het bijbelverhaal van Susanna, waarbinnen - als in een raamwerk - al bestaande composities worden gevoegd.

Dit is een vorm die al in de 16de eeuw werd toegepast en bekend staat onder de naam ensalada. Hierin werden verschillende genres gemixt tot een zeer divers geheel: madrigalen, volksmuziek, religieuze gezangen en klanknabootsingen. Ernst en humor wisselden elkaar af.

 

De bestaande composities zijn van componisten als: Orlando di Lasso, Hildegard van Bingen, Clement Janequin, John Tavener e.a.  Muziek uit Middeleeuwen en Renaissance gekoppeld aan hedendaags werk is zeer spannend en kan – mits goed ingezet – tot versterking van elkaar leiden.

 

Hugo Bouma gebruikt als basis voor de nieuwe compositie de prachtige  tekst uit de Delftse Bijbel van 1477. Zoals hierboven beschreven  gebruikt hij de vorm van de ensalada.

 

Dat betekent dat de componist ook Nederlandse  volksliedjes verwerkt, die in een geheel nieuwe context komen te staan en daarmee ook een andere, vaak minder ‘brave’, betekenis krijgen.